Headless CMS till NSFW/Svilova

NSFW/SVILOVA is a non-profit contemporary art platform based in the city of Gothenburg

Backgrund

NSFW/SVILOVA är en ideell plattform för samtidskonst med säte i Göteborgs. Projektet är aktivt både online och offline och stöder ett årligt utställningsprogram samt konstnärssamtal, rundabordssamtal och produktion av konstnärligt/kulturellt innehåll i tryckta och digitala medier.

Projektet

ZCO Stocholm fick i uppdrag att digitalisera NSFW/Svilovas digitala kanaler med en ny headless CMS.

Eftersom de har mycket content så valdes en modern CMS som möjliggör snabb och överskådlig hantering. Sidan skulle också vara snabb.

Hör av dig

Vill du ha en fungerande headless e-handel? Vi ger ett kostnadsförslag inom en dag.